Rekonštrukcia 100 ročného RD Trenčín

Pri realizácii podláh a dlažby pokladáme podlahové krytiny aj na podlahové kúrenie, k podlahám samozrejme montujeme aj obvodové, prechodové, schodiskové a dilatačné lišty. Samozrejmosťou je zhotovenie nivelácie.