Kontakt

Kontakt:

NOESTAV s.r.o.

Konateľ: Marek Pavlík

 

Mobil: 0944 202 544
Email: info@noestav.sk
Adresa: Puškinova 2543/22, Trenčín

 

IČO: 50 891 481
DIČ: 212 052 2206
IČO DPH: SK 212 052 2206

 

zapísaná v Trenčíne: odd. Sro, vl.č.34764/R

Napíšte nám správu