Rekonštrukcia rodinného domu Trenčín

Na tejto zákazke sme pre investora realizovali kompletné búracie práce, pôvodnej strechy a manzardky, podstojkovanie pôvodného stropu, ktorý sa použil ako skryté debnenie, armovanie a betonáž dosky a dvoch balkónov prvého nadzemného podlažia. Po realizácii nadstavby druhého nadzemného podlažia inou firmou sme sa na stavbu vrátili na dokončenie interiéru a kúrenia na prvom nadzemnom podlaží. Pri realizácii interiérov sme zabezpečovali všetky práce a materiál od dodávky sanity a obkladov po zhotovenie omietok stropov a stien.