Zámková dlažba – cesta, parkovisko

Zhotovenie betónovej dlažby, pokládka do lepidla. Materiál betón, imitácia dreva, hrúbka materiálu od 3 do 5cm. Vzniknuté škáry vyplnené flexibilnou škárovacou hmotou pre určenou pre obkladový kameň.

Zhotovenie zámkovej dlažby, podkládka na betónový podklad, volné kladenie do štrkového lôžka o hrúbne cca 5cm. Na záver zhutnenie pieskom zasypanej dlažby vibračnou doskou s gumovou podložkou.