Rekonštrukcia fasády a interiéru tehlového domu Trenčín – Kubrá

Kompletná rekonštrukcia fasády na rodinnom dome v Trenčíne oblasť Kubrá. Pre investora sme na fasáde jeho rodinného domu vykonali kompletnú rekonštrukciu povrchu fasády, nové schodiskové stupne do domu s osadením odtokového žľabu. Zabezpečovali sme všetky práce od odstraňovania pôvodných omietok až po maľovanie štukovej omietky fasádnou farbou. Samozrejme dodanie prác a materiálov vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri prácach.