Rekonštrukcia domu Trenčín – centrum

Realizácia projektov hrubej stavby zo sebou prináša rôzne výzvy. Na tomto projekte rekonštrukcie a prístavby sme sa podieľali zastrešením kompletných búracích a demolačných prác, odvozom odpadu a realizovali sme hrubú stavbu a zastrešenie prístavby garáže a rodinného domu.